วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อักษรต่ำ

มาอีกเเร้วคับกับผม กตังค์ ผมอยู่โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงเเสนประชานุสาสน์)

โครงการการศึกษา อักษรต่ำ
เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ภาษาไทย
ชื่อผู้ทำ ด.ช.ชิษณูพงศ์ แก้วตั้ง
วันที่ทำ 8/11/56
กำหนดส่ง 10/10/56
แหล่งศึกษา www.dekteen.com

1.อักษรต่ำมีกี่ตัว
ตอบ.24ตัว

2.จากข้อที่2อะไรบ้าง
ตอบ.งูใหญ่นอนอยู่ ณ ริมวัดโมฬีโลก 

3.งูใหญ่นอนอยู่ ณ ริมวัดโมฬีโลก แยกออกเป็นเป้นอะไรบ้าง
ตอบ.ง ญ น ย ณ ร ว ม ฬ ล  

4.อักษรต่ำแบ่งออกเป็นกี่ส่วน
ตอบ.2ส่วน

5.อักษรต่ำแบ่งออกเป็นอะไรบ้าง
ตอบ. อักษรเดี่ยว อักษรคู่

6.อักษรคู่มีกี่ตัว
ตอบ.มี14ตัว

7.อักษรเดี่ยวมีกี่ตัว
ตอบ.มี10ตัว

8.อักษรคู่มีอะไรบ้าง
ตอบ.ค ฅ ฆ ช ซ ฌ ฑ ฒ ท ธ พ ฟ ภ ฮ

9.อักษรเดี่่ยวมีอะไรบ้าง
ตอบ.ง  ญ  ณ  น  ม   ย   ร   ล  ว  ฬ

10.อักษรเดี่ยวต้องผันกับอักษรอะไร
ตอบ. อ

Q1อักษรต่ำมีกี่ตัวA1.24ตัวQ2.จากข้อที่2อะไรบ้างA2.งูใหญ่นอนอยู่ ณ ริมวัดโมฬีโลก Q3งูใหญ่นอนอยู่ ณ ริมวัดโมฬีโลก แยกออกเป็นเป้นอะไรบ้างA3ง ญ น ย ณ ร ว ม ฬ ล  Q4อักษรต่ำแบ่งออกเป็นกี่ส่วน
A4.2ส่วนQ5อักษรต่ำแบ่งออกเป็นอะไรบ้างA5 อักษรเดี่ยว อักษรคู่Q6.อักษรคู่มีกี่ตัวA6มี14ตัวQ7อักษรเดี่ยวมีกี่ตัวA7.มี10ตัวQ8อักษรคู่มีอะไรบ้างA8.ค ฅ ฆ ช ซ ฌ ฑ ฒ ท ธ พ ฟ ภ ฮ
Q9อักษรเดี่่ยวมีอะไรบ้างA9ง  ญ  ณ  น  ม   ย   ร   ล  ว  ฬQ10.อักษรเดี่ยวต้องผันกับอักษรอะไรA10 อ


ขอขอบคุณwww.dekteen.comzผู้ใหญ่ใจดี ขอขอบคูณที่ติดตามเรา ติดตามเราได้ที่ www.dekteen.com